PM Professional Line

Dessa maskiner finns i storlek från 60 – 160 liter och har automatisk kittel lyft som gör att grytan kan tas bort utan att verktyget tas loss, vilket ger högre kapacitet och enklare arbete. Maskinen är konstruerad för att eftersträva ett användarvänligt och hygieniskt utförande, maskiner är därför mycket lätt att hålla ren och kräver minimalt med service.