Tomatsås Dispenser

Modell DA Tomato är en enhet tänkt att placeras över en linje för att dosera tomatsås på pizza, flatbread eller liknande, doseringshuvudet tillverkas efter kundens önskemål om storlek och form på produkten vilket gör att man kan täcka produkten med tomatsås i den utsträckning man vill. Enheten kan levereras med 1, 2, 3 eler 4 doserhuvud beroende på bredd på transportband och antal produkter i bredd. Doseringsmaskinen arbetar helt automatiskt och lägger endast sås på produkten så man slipper kladd på övrig utrustning, den är även utrustad med ett ”antidropp” system. Styrs via HMI panel för exakt rätt doserings mängd varje gång. Tillverkad i rostfritt stål för god livsmedelshygien.

Genom pekskärmen kan vi styra alla maskinens funktioner:

  • Receptprogrammering (skapa, byta namn, ta bort, duplicera).
  • Hantering med flera användare och lösenord med olika åtkomstnivåer enligt rang.
  • Enkeldoseringsfunktion för viktjustering.
  • Multidoseringsfunktion: doseringen upprepas i samma position.
  • Oberoende transportfunktion.
  • Anti-droppkontroll.
  • Självrengörande funktion.
  • Lista över larm som inträffade på maskinen.
  • Kontroll av aktiverade ingångar och utgångar.